Nauczyciele
rok szkolny 2020/2021

mgr Renata Gondko

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
nauczany przedmiot: matematyka, fizyka, religia

PUBLIKACJE:
"Projekt pracowni matematycznej"
Scenariusz jasełek 2006
Program zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla klasy I, II gimnazjum mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności, rok szkolny 2004/05 i 2005/06
Pytania: "WIEM WSZYSTKO O JANIE PAWLE II"
Scenariusz godziny wychowawczej w klasie III gimnazjum: "Gimnazjalisto! Co dalej?
Scenariusz zajęć
Załacznik nr 1
Prezentacja

mgr Małgorzata Wójcik

zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
nauczycielka języka polskiego

PUBLIKACJE:
Scenariusz jasełek 2006
Metody aktywne w procesie dydaktycznym
Scenariusze akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
a. scenariusz nr 1
b. scenariusz nr 2
c. scenariusz nr 3
d. scenariusz nr 4

lic. Babik Ewa

nauczany przedmiot: matematyka

mgr Bakalarski Marek

nauczany przedmiot: muzyka

mgr Bizoń Wioletta

nauczany przedmiot: język angielski

mgr Blajda Ewa

nauczany przedmiot: język angielski, oligofrenopedagogika

mgr Błażuk Ewelina

nauczany przedmiot: fizyka

mgr Borgosz Małgorzata

nauczany przedmiot: język polski, wspomaganie nauczania

mgr Bury Paweł

nauczany przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa

lic. Cibor Maria

kształcenie zintegrowane

mgr Demczuk Ewa

kształcenie zintegrowane, oligofrenopedagogika

PUBLIKACJE:
Kształtowanie kompetencji kluczowych w pierwszym etapie kształcenia w kontekście ogólnych zadań szkoły
Innowacje edukacyjne - drama kreatywna nie tylko dla kształcenia zintegrowanego

mgr Dusik - Szlósarczyk Katarzyna

pedagog szkolny

mgr Dyrcz Anna

nauczany przedmiot: informatyka
wychowanie przedszkolne

PUBLIKACJE:
Program autorski z elementami edukacji regionalnej dla dzieci 6 - letnich w Rzykach

mgr Fijołek Monika

wychowanie przedszkolne

mgr Formas Marta

bibliotekarz

mgr Fryś Michał

religia

mgr Fulara - Potoczny Katarzyna

nauczany przedmiot: język niemiecki

PUBLIKACJE:
"Repetytorium gimnazjalisty - język niemiecki (ISBN: 978-83-7517-360-4, wyd.: GREG), Publikacja dostępna w księgarniach i również TUTAJ
"Niemiecki dla zuchwałych. Słówka, które trzeba znać." Publikacja w formie e-book`a (książka elektroniczna, Nr ISBN: 978-83-60320-28-0), dostępna na witrynie internetowej www.escapemagazine.pl,
Fragment publikacji TUTAJ
"Jak nauczyć się nowych słówek w języku obcym."
Prezentacja POWER POINT pt. "Weihnachten in den deutschsprachigen Ländern"
Prezentacja POWER POINT pt. "Ostern - das höchste und bedeutendste Fest der Christenheit"
Broszurka o wiosce RZYKI w języku niemieckim
Zanim wyrzucisz, zastanów się co robisz..., czyli tekst apelu z okazji Dnia Ziemi oraz prezentacja Power Point
Quiz pod hasłem "ODKRYWAMY EUROPĘ" z ogólnej wiedzy o pięciu krajach europejskich: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii
Test dla uczniów szkoły podstawowej
Test dla uczniów gimnazjum
Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Bezpieczeństwo dzieci na wsi
Konspekt zajęć godziny wychowawczej - Temat: Uświadomienie zagrożeń związanych z żywiołami
Konspekt zajęć z języka niemieckiego - Temat: Wie feierst du Weihnachten?
Pomoce metodyczne na lekcji języka niemieckiego
Powitania i pożegnania (kl. 7)
Kraje niemieckojęzyczne (kl. 7)
Czas przeszły Partizip Perfekt (kl. 8)
Das bin ich. To ja jestem. (kl. 8)

mgr Górska Barbara

nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika

mgr Habrzyk Małgorzata

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

mgr Hrapkowicz Lidia

nauczany przedmiot: matematyka, technika

PUBLIKACJE:
Sposoby reagowania uczniów w sytuacjach trudnych
Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka
Najważniejsze typologie postaw rodzicielskich

mgr Jarosz Sylwia

wychowanie przedszkolne

mgr Kalamus-Gądek Beata

doradztwo zawodowe

mgr Kołodziej Ewelina

wychowanie przedszkolne

PUBLIKACJE:
Program zajęć z muzykoterapii: "Muzyka jako czynnik terapeutyczny u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w wieku przedszkolnym

mgr Kołodziejczyk Alicja

nauczany przedmiot: język niemiecki, przyroda, geografia

PUBLIKACJE:
"RZYKI - MOJA MAŁA OJCZYZNA" - program edukacji regionalnej "Dziedzictwo kulturowe w regionie" w klasach 1- 3 gimnazjum Program
Cele ogólne projektu
Opis projektu
Załącznik do projektu
Rzyki moja mała Ojczyzna - ćwiczenia
Analiza wyników ankiety na temat: "Rola mass mediów w życiu młodzieży a problemy wychowawcze w szkole i domu"
Scenariusze lekcji na temat NIKOTYNIZMU i ALKOHOLIZMU
NIE dla NIKOTYNY - prezentacja multimedialna Power Point
NIE dla ALKOHOLU - prezentacja multimedialna Power Point
Otwarte nowoczesne metody nauczania motywujące uczniów do nauki i aktywnej pracy na lekcji
Program działalności SKE "EURORZEPKI" przy ZSS w Rzykach
Broszurka o wiosce RZYKI w języku niemieckim
Quiz pod hasłem "ODKRYWAMY EUROPĘ" z ogólnej wiedzy o pięciu krajach europejskich: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii
Test dla uczniów szkoły podstawowej
Test dla uczniów gimnazjum

mgr Kowala Katarzyna

zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

mgr Łysoń Jolanta

kształcenie zintegrowane

mgr Łysoń Jolanta Kazimiera

kształcenie zintegrowane
wychowanie przedszkolne

PUBLIKACJE: Program autorski z elementami edukacji regionalnej dla dzieci 6 - letnich w Rzykach
Program autorski z elementami edukacji zdrowotnej dla dzieci 6 - letnich, termin realizacji: rok szk. 2001/2002
Sprawozdanie z realizacji autorskiego programu z elem. edukacji zdrowotnej w grupie "O"B
Sprawozdanie z realizacji autorskiego programu z elem. edukacji regionalnej w roku szk. 2001/2002 w grupie "O"B

mgr Majka Tomasz

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Matlak Jolanta

wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna zintegrowana

PUBLIKACJE:
Program autorski z elementami edukacji zdrowotnej dla dzieci 6 - letnich "Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka"
Siedź prosto, nie garb się! - To nie wystarczy

mgr Michniewicz-Bąk Marzena

chemia

mgr Młocek Halina

wychowanie przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna zintegrowana

mgr Mrzygłód Beata

pedagogika specjalna
oligofrenopedagogika
kształcenie zintegrowane z logopedią i profilaktyką pedagogiczną

mgr Paczyński Krzysztof

nauczany przedmiot: język polski, technika

PUBLIKACJE:
Wypalenie zawodowe
Informacje dla rodziców o narkotykach
Bezpieczeństwo na wycieczkach górskich

mgr Pikoń Iwona

nauczany przedmiot: język polski, historia

PUBLIKACJE:
Dlaczego kultura języka jest ważna
Wychowawcza i terapeutyczna funkcja teatru
Scenariusz akademii z okazji Dnia Matki
Konspekt lekcji języka polskiego w kl. V szkoły podstawowej
Jasełka: "Pastorałka o narodzeniu Jezusa"
Konspekt lekcji języka polskiego w kl. V szkoły podstawowej - TEMAT: Mit o Dedalu i Ikarze jako opowieść o marzeniach człowieka.
Konspekt lekcji języka polskiego w kl. V szkoły podstawowej: - TEMAT: Bohaterowie bajek Ignacego Krasickiego
Scenariusz jasełek pt. "Narodziła się nam nadzieja i miłość"
Program zajęć pozalekcyjnych z j. polskiego dla klas II i III gimnazjum mający na celu wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności, pt. "Wyrównuję swoje szanse"

mgr Pławecka Małgorzata

nauczany przedmiot: biologia, przyroda

PUBLIKACJE:
Praca z zakresu ochrony środowiska: "Studien zur Umweltschutzpolitik in den europäischen Regionen "Bayern" (Deutchland) und "Kleinpolen" (Polen). Eine Vergleichstudie in Bezug auf Abfallentorgung und Recykling"
Metody aktywne w nauczaniu przyrody
Program edukacji prozdrowotnej
Program Szkolnego Koła LOP
Ratowanie zasobów przyrody koniecznością naszych czasów

mgr Polak-Leśniak Ewa

nauczany przedmiot: chemia, matematyka

mgr Skóbel Bożena

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

PUBLIKACJE:
Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Wady postawy ciała
Przykładowy program zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I-III w ramach zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej

ks. mgr Samek Marcin

nauczany przedmiot: religia

mgr Smaza Grzegorz

nauczany przedmiot: plastyka, przyroda

mgr Stasiowska-Jarosz Katarzyna

oligofrenopedagogika
kształcenie zintegrowane

mgr Szklarczyk Jarosław

wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Tatar Agata

wychowanie przedszkolne

mgr Tomczyk Edyta

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Tomiczek Iwona

wychowanie przedszkolne, język angielski

mgr Wojewodzic Maria

kształcenie zintegrowane

mgr Żmuda - Paleczny Jadwiga

nauczany przedmiot: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

UWAGA!!!
W celu pobrania niektórych z powyższych publikacji należy posiadać program do kompresji danych, który tworzy archiwa z rozszerzeniem .rar (WinRAR).O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player