Cyfrowa szkoła

Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CYFROWA SZKOŁA W REGIONIE TYLKO U NAS

Miło nam poinformować, że nasza placówka - Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Rzykach przystąpiła do programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) "Cyfrowa Szkoła" prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tego programu przewiduje się poprawę wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne, jako bazy technologicznej do budowania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

W Małopolsce szkoły, które otrzymały dofinansowanie z rządowego programu "Cyfrowa szkoła" zostały wybrane w drodze losowania (czyli mieliśmy wielkie szczęście!). Wynikło to z ogromnego zainteresowania programem. Losowanie odbyło się w poniedziałek 14 maja 2012 r. o godz. 12.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Do obserwacji losowania zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz media. (wg: http://www.malopolska.uw.gov.pl/)

Dla zainteresowanych udostępniamy link do filmu z losowania poniżej (źródło: http://www.malopolska.uw.gov.pl/) - losowanie naszej szkoły: 29 minuta filmu

Nasza placówka dzięki temu otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 175 000zł (przy czym 140 000zł będzie to wsparcie ze środków budżetu państwa, a 35 000 był to wkład Gminy) jako szkoła z grupy średnich.

Szkoła zakupiła m in. 7 tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem /rzutnik, laptop/, 23 laptopy dla uczniów, 5 laptopów dla nauczycieli pracujących w tych klasach, skanery, drukarki, ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne.

Już wówczas w naszej szkole pracujowali nauczyciele (12 osób), którzy przeszli szkolenie w ramch programów współfinansowanych przez UE w zakresie e-learningu, a co za tym idzie szkoła realizowała się w takich 4 obszarach jak: e-nauczyciel, e-zasoby, e-szkoła oraz e-uczeń i mogła rozwijać się w tym kierunku nadal.

Więcej informacji można znaleźć na www.cyfrowaszkola.org i www.nowiny.andrychow.eu

Autor tekstu: Anna Dyrcz

 

Szkoła Podstawowa w Rzykach w programie pilotażowym

Do dyspozycji nauczycieli i uczniów dostarczono są nowoczesne pomoce dydaktyczne współfinansowane przez rząd i gminę, w tym m.in.: laptopy - przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki, drukarki, skanery, projektory, ekrany, routery, głośniki. Ponadto wykorzystano i wzbogacono umiejętności w zakresie stosowania technologii cyfrowej w edukacji.

Wszyscy byliśmy świadkami ogromnych zmian w wyposażeniu naszej placówki - szczęśliwie wylosowanej do programu CYFROWA SZKOŁA. Stanęło przed nami wyzwanie, by właściwie go użytkować, a zarazem zadanie do kreatywnego, wszechstronnego lecz i odpowiedzialnego rozwoju i nauki z wykorzystaniem TIK (technologii informatyczno-komputerowych).

W "cyfrowym świecie" również obowiązują zasady, których należy przestrzegać. Mając na uwadze, że każdy użytkownik Internetu, telefonu komórkowego, nawigacji satelitarnej, karty bankomatowej i wielu innych urządzeń, zawierających układy elektroniczne, jest źródłem danych o sobie, może stać się celem dla kogoś, kto chce je przechwycić - należy poznać zasady korzystania z nich.

Autor tekstu: Anna Dyrcz

 

 O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player