Akcja informacja

Bezpłatne zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów i uczennic kla I-III gimnazjum - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS Człowiek najlepsza inwestycja
O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego


Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20


O stronie

Do prawidłowego działania strony potrzebny jest Adobe Shockwave Player