Przedszkole


Oczyszczacz powietrza w przedszkolu w Rzykach

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Nie takie przedszkole straszne ...

opr. Katarzyna Kowala

Różnobarwny wrzesień jawi się rodzicom niestety w czarnych barwach. Najbardziej oczywiście martwią się rodzice dzieci, które po raz pierwszy przekraczają próg przedszkola. Nie należy jednak wpadać w panikę. Zapoznając się z objawami, jakie mogą wystąpić u dziecka na początku drogi przedszkolnej warto mieć świadomość tego, co może przeżywać dziecko po to, aby mu pomóc.

Tak naprawdę wszystkie te złe odczucia są naturalna obroną malucha przed tym co nowe, nieznane i można je złagodzić.

W pierwszym dniu dzieci wraz z rodzicami są serdecznie witane przez personel i zapraszane do zwiedzania przedszkola. Mają okazję zobaczyć szatnię, kuchnię, łazienki, sale zabaw itp. Na zasadzie dobrowolności uczestniczą w zabawach lub korzystają z kącików zainteresowań: kącik plastyczny, kącik książek, przyrodniczy, zabaw i gier dydaktycznych, lalek, klocków.

W maju i w czerwcu, przy wydawaniu kart zgłoszeń dzieci, zapraszamy je do odwiedzin przedszkola w dowolnym czasie. Spotkania te stwarzają dodatkową okazję do zniwelowania progu między domem a przedszkolem.

W celu lepszej adaptacji, we wrześniu, kiedy dziecko spędza pierwsze dni w przedszkolu, rodzic może towarzyszyć dziecku w sali zajęć. Rodzic może przekazać nauczycielce informacje o dziecku, jego indywidualnych potrzebach i przyzwyczajeniach.

W przedszkolu częstą formą zajęć są wycieczki i plenery, które obejmują zarówno spacery, wyprawy przyrodnicze, wycieczki krajoznawcze. W listopadzie bieżącego roku dzieci odwiedzą Figlopark w Bielsku-Białej - baśniową krainę kulek, wiosna wyruszą szlakiem przyrodniczych odkrywców w Zagórniku, na zakończenie roku organizowana jest wspólna wyprawa z rodzicami. Dzieci bardzo lubią wspólne wyjazdy, dzień wcześniej pakując swoje małe plecaki.

Przedszkolaki uczestniczą w licznych uroczystościach przedszkolnych, jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Pierwszy dzień Wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

W naszym przedszkolu zapraszamy do współudziału w zajęciach osoby o ciekawych zawodach jak: górnik, policjant, leśnik, pielęgniarka, stolarz, malarz, pisarka, strażak. Organizujemy spotkania i wycieczki związane w wprowadzeniem dzieci do uczestnictwa w życiu społecznym jak: wycieczka na pocztę, do piekarni, straży pożarnej, zakładu krawieckiego, zakładu stolarskiego.

Organizujemy również imprezy mające na celu integrowanie społeczności lokalnej, poprzez zaproszenie dzieci nie uczęszczających do przedszkola na : Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy, Tłusty Czwartek, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, zajęcia otwarte.

Dzieci uczestniczą w licznych konkursach na szczeblu gminnym, zdobywając dyplomy i nagrody.

O tym "co nowego w przedszkolu" rodzice mogą dowiedzieć się z gazetki przedszkolnej "Skrzat" - wydawanej raz w miesiącu, a także wystawki fotograficznej "Z życia przedszkolaka".

Przedszkole prowadzi bliską współpracę z rodzicami, którzy pomagają nam w różny sposób. Wspólnie z nami dekorują sale, biorą udział w wycieczkach, a my zapraszamy ich na zajęcia otwarte. We wrześniu wspólnie z nauczycielką rytmiki odbyły się zabawy muzyczne z udziałem rodziców.

Staramy się stale wzbogacać swe umiejętności i kwalifikacje zawodowe przez lekturą książek, artykułów oraz studia podyplomowe.


Apel Twojego dziecka

opr. Jolanta Łysoń


Podziękowania

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne wraz z Przedszkolakami pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania za wszelką okazaną nam pomoc, wkład pracy i osobiste zaangażowanie na rzecz przedszkola.
Szczególne podziękowania składamy Paniom: Barbarze Smaza, Joannie Pękala, Katarzynie Buda – inicjatorkom akcji oraz WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI, a także głównym sponsorom:
SPÓŁDZIELNI "WIZAN", OŚRODKOWI "CZARNY GROŃ", "TARTAKOWI RZYKI" za przekazane placówce wsparcie finansowo-rzeczowe. Za zebrane środki - 13 435, 60 zł - udało się zakupić: 60 krzeseł, 16 ławek, wykładzinę, 2 meblościanki, 5 regałów, 5 tablic korkowych, 2 kosze na śmieci, firany, doniczki, koszyki na zabawki, zabawki oraz puzzle, telewizor. Wszystkie zakupione rzeczy zostały przekazane oddziałom Przedszkola Publicznego w Rzykach. Dzięki Państwa pomocy i ofiarności realizacja naszych celów wychowania i kształcenia dzieci jest łatwiejsza, atrakcyjniejsza oraz przyjemniejsza.
Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i za dar serca, głęboko wierząc, że przyjazna dłoń będzie nas nadal wspierać.O szkole

W skład Zespołu Szkół Samorządowych
w Rzykach wchodzą:
- Przedszkole Publiczne,
- Szkoła Podstawowa im. Mariana Kowalskiego
- Gimnazjum

Adres

Zespół Szkół Samorządowych
Rzyki, os. Szczęśniaki 1
34-125 Sułkowice
Tel (33) 875 15 20